Zagrożenia fotowoltaiki?

Czy elektrownia fotowoltaiczna może nam zaszkodzić? Zdane akurat na ten temat są jednoznaczne, żadna elektrownia słoneczna, żadne panele słoneczne i cała ta fotowoltaika nie mają wpływu ani na nasze zdrowie ani na nasze środowisko.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą fotowoltaika?

Bateria słoneczna, fotowoltaikaJest to tzw. zielona energia, energia, której wytworzenie nie ma negatywnych skutków ani na florę ani na faunę. Podobnie zresztą sprawa ma się z innymi elektrowniami opierającymi się na odnawialnych źródłach energii, niezależnie czy wykorzystują one siłę wiatru, pływów wodnych, źródeł geotermalnych a także dzięki spalaniu biomasy, biogazu czy biopaliwa. Obecnie mamy coraz więcej tego typu elektrowni, jednak w porównaniu z liderami ekologicznych rozwiązań nadal nam daleko do średnich krajów z listy. Ma temu nieco pomóc program prosument, który dotuje nawet i 40% kwoty pożyczki wziętej na zakup i instalację systemów fotowoltaiki, pomp ciepła czy kotłów spalających biomasę a także małych elektrowni wiatrowych. Kto wie, może za 50 lat w Polsce całkowicie znikną elektrownie korzystające z węgla kamiennego a nasze środowisko naturalne na tyle się oczyści, że będziemy mogli oddychać czystym powietrzem nawet na Dolnym Śląsku. Ale takie przejście na ekologiczne rozwiązania musi iść w parze z wieloma innymi rozwiązaniami.

Jeśli już chcemy rezygnować ze spalania węgla kamiennego musimy zacząć wygaszać kopalnie a ich pracowników przekwalifikować aby mogli pracować w innych sektorach przemysłu lub usług. Już teraz powinno się myśleć nad zmianą całego charakteru Zagłębia Śląskiego.