Tanie i ekologiczne radzenie sobie ze ściekami

Gdy mieszkamy na obrzeżu miasta, tam, gdzie nie dociera miejska sieć kanalizacyjna, stajemy przed problemem samodzielnego radzenia sobie z wszelkimi nieczystościami. Standardowym rozwiązaniem w tym przypadku są szamba, jednak, szukając nowocześniejszych sposobów, możemy zdecydować się na przydomową oczyszczalnię.

Przydomowa, ekologiczna oczyszczalnia ścieków

oczyszczalnia biologicznaAby zainstalować przydomową oczyszczalnię biologiczną, należy podłączyć do instalacji istniejącej w budynku, specjalny zbiornik, do którego trafiać będą wszystkie nieczystości. Oczyszczalnia biologiczna pozwala na to, by w naszych ściekach zaszły wszystkie naturalne procesy gnilne z udziałem bakterii tlenowych i beztlenowych, ze specjalnym oddzieleniem osadów i tłuszczy. Poddana tym procesom woda może zostać następnie bezpiecznie odprowadzona do podlewania ogrodu lub bezpośrednio do wód gruntowych. Jest to więc rozwiązanie wysoko ekologiczne, pozwalające przy tym na dodatkowe oszczędności. Jak to się jednak odbywa? Ścieki dostarczane są przyłączem kanalizacyjnym do wstępnego osadnika, gdzie następuje oddzielenie osadu i kożucha naszych ścieków i fermentacja beztlenowa. Podczyszczone ścieki przepływają grawitacyjnie do komory separacji, która pełni rolę separatora tłuszczów i zapobiega mieszaniu się ścieków przed wejściem do reaktora biologicznego. W reaktorze biologicznym, na tworzonym przez kolonie bakterii tlenowych złożu, dokonuje się następny etap oczyszczenia. Końcowy etap działania oczyszczalni stanowi klarowanie, czyli oddzielanie zawiesin powstałych po oczyszczaniu biologicznym. Po zakończeniu tego procesu, oczyszczona w 97% woda pościekowa, wypływa poza obręb oczyszczalni, a powstały osad zwracany jest ponownie do osadnika wstępnego.

Nie ma żadnych wątpliwości, że oczyszczalnie biologiczne, są o wiele bardziej ekologicznym i wydajniejszym rozwiązaniem od szamba, które oprócz zainstalowania musimy regularnie oczyszczać i konserwować bez żadnych dodatkowych korzyści możliwych w przypadku oczyszczalni.