Tajemnice kancelarii notarialnej i notariusza

W dzisiejszych czasach, zawód notariusza nie jest chyba nikomu obcy. Myślę, że każdy potrafi chociaż ogólnie powiedzieć czym się on zajmuje. Oczywiście najczęściej korzystamy z jego usług w dwóch sytuacjach.

Notariusz z Mokotowa pracuje też poza kancelarią

notariuszPierwszą z nich jest spadek, natomiast drugą nabycie lub sprzedaż nieruchomości. Zajmuje się on głównie sporządzaniem dokumentów zwanych aktami notarialnymi. Dawniej notariusz nazywany był rejentem, uprawnionym do sprawowania władzy w imieniu monarchy, w momencie gdy on nie mógł wykonywać swych obowiązków. W dzisiejszych czasach ma on nieco mniejsze uprawnienia. Obecnie są to prawnicy, mianowani przez Ministra Sprawiedliwości. Co ciekawe, notariusze jako jedni z nielicznych mają ochronę przysługującą funkcjonariuszom publicznym nie mając tytułu funkcjonariusza publicznego. Celem jego pracy jest przede wszystkim zapobieganie niepotrzebnym konfliktom. Ciekawostką może być również fakt, że kancelaria notarialna w Warszawie to nie jedyne miejsce ich pracy. W niektórych sytuacjach notariusz mokotów może pracować również poza kancelarią, są to przypadki kiedy charakter czynności lub szczególne okoliczności uniemożliwiają dokonania czynności notarialnych w miejscu urzędowania. Pojęcie „szczególnych okoliczności” nie jest jednak ściśle określone, jednakże aby dostać przyzwolenie na wykonywanie prac notarialnych poza kancelarią konieczne jest uzasadnienie.

Przykładem może być zły stan zdrowia klienta, nie umożliwiający mu opuszczenie domowego łóżka bądź szpitala w celu sporządzenia testamentu.