Sposoby otrzymania certyfikatu UDT

Urząd Dozoru Technicznego pozwala na certyfikowanie firm i przedsiębiorców oraz wydawanie odpowiednich certyfikatów. Otrzymany przez przedsiębiorcę certyfikat powinien zawierać informacje o instalacji, czy serwisowanie urządzeń, które występują w miejscu pracy zapewnionym przez firmę. Certyfikaty określają zdolność pracy przy urządzeniach chłodniczych, klimatyzacji, a także systemów ochrony przeciwpożarowej.

Czym jest certyfikat dla przedsiębiorcy

certyfikaty udt dla firmCertyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego wydawany jest na czas nieokreślony bez terminu ważności. Oznacza to, że przedsiębiorca po kontroli i nadzorze UDT otrzyma certyfikat bezterminowo i jest on jednorazowy. Firma może uzyskać certyfikat UDT wtedy, kiedy spełnia odpowiednie wymagania co do charakteru prowadzonej działalności. Każda branża i działalność posiada potrzeby odrębnych certyfikatów, dostosowanych do działań firmy. Przedsiębiorca musi posiadać i korzystać z certyfikowanych umiejętności w głównym miejscu wykonywania i realizowania działań firmy. Certyfikaty UDT dla firm nie dotyczą przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, opierającą się na klimatyzacji w niektórych maszynach silnikowych zawierających określone substancje. W przypadku, gdy firma chce wystąpić o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, powinna skontaktować się z Urzędem Dozoru Technicznego i złożyć odpowiedni wniosek.

Przedsiębiorca wypełniając wniosek powinien określić zakres, który dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż od tego zależy, jaki certyfikat może otrzymać. W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie jest pewny, co do możliwego otrzymania certyfikatu może skorzystać z usług firm prywatnych, które oferują przeprowadzenie audytu wewnętrznego pod kątem możliwości zdobycia certyfikatu.