Rozliczenie niemieckiej pensji

Niemiecka ustawa o płacy minimalnej tak zwany: Milog reguluje warunki zatrudnienia i minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec. Wyżej wymieniona regulacja dotyczy wszystkich pracodawców na terenie Niemiec oraz pracodawców mających swoją siedzibę poza granicami Niemiec, ale oddelegowujących pracowników do pracy na terenie Niemiec.

Rozliczenie Milog w transporcie

rozliczanie milogRegulacje dotyczące płacy minimalnej dotykają głównie przedsiębiorców z branży transportowej. Każdy kierowca polskiej firmy transportowej, który zostaje oddelegowany do pracy na terenie Niemiec musi mieć wypłacane wynagrodzenie według stawek ustalonych w ustawie Milog. Dotyczy to wszystkich kierowców pracujących na terenie Niemiec w transporcie kabotażowym oraz tranzytowym. Polskie firmy transportowe obecne na terenie Niemiec oraz wykonujące usługi spedycyjne w tym kraju muszą zarejestrować kierowców w niemieckim systemie obsługi celnej. Kierowcy po zarejestrowaniu w systemie transportowym, którzy wyruszają do Niemiec otrzymują kartę pracy oraz kopię rejestracji w systemie. Niemieckie służby celne dokonują cyklicznych kontroli na drogach niemieckich kierowców spoza Niemiec. Rozliczanie Milog czyli niemieckiej pensji minimalnej odbywa się na zasadzie zestawienia tabelarycznego. Ustawa nie obliguje do stosowania jednakowego wzoru rozliczeń. Rozliczenie jest konstruowane na podstawie grafiku danego kierowcy oraz przeliczeniu walutowym z waluty euro na polskie złotówki.

Wszystkie firmy transportowe działające na terenie Niemiec muszą prowadzić karty rozliczeń Milog. Firmy transportowe zatrudniają pracowników do spraw rozliczeń u siebie w firmie lub zlecają rozliczenie zewnętrznej firmie. Na polskim rynku funkcjonuje już bardzo dużo biur rachunkowych specjalizujących się w obsłudze Milog i rozliczaniu niemieckiej pensji minimalnej.