Rodzaje zabezpieczeń przed pożarem

To, że mamy znacznie mniej pożarów w budynkach niż jeszcze kilka dekad temu, wynika głównie z zastosowania nowoczesnych technologii przeciwdziałającym pożarom. Każdy budynek powinien być w określony sposób zabezpieczony.

Po co się stosuje zabezpieczenie przeciwpożarowe?

zabezpieczenia przeciwpożaroweOgień jest jednym z najpotężniejszych żywiołów, które bardzo ciężko okiełznać czy powstrzymać. Jeżeli wybuchnie na podatnym gruncie, to straty mogą być ogromne. Zabezpieczenia przeciwpożarowe mają na celu przeciwdziałanie pożarom, ale także skutecznie zmniejszać rozprzestrzenianie się już rozpoczętego pożaru. Ogólnie można je podzielić na zabezpieczenia czynne i bierne. Do czynnych zaliczamy wszelkie systemy, które są w stanie nas ostrzec na czas przed zbliżającym się niebezpieczeństwem lub nawet samoczynnie rozpocząć gaszenie. Mogą to być zraszacze zamontowane pod sufitem, systemy oddymiania, które pozwalają na pozbycie się dymu z pomieszczenia czy wszelkie systemy, które są w stanie wykryć ogień w początkowej fazie. Natomiast czynne zabezpieczenia  przeciw pożarom, znajdują się najczęściej w konstrukcji budynku. Może to być ognioodporna farba, elementy konstrukcji pokryte specjalną powłoką uniemożliwiającą rozprzestrzenianie się ognia. Głównym zadaniem wszelkich impregnatów, które nakłada się na powierzchnie drewniane, stalowe czy betonowe, jest opóźnienie osiągnięcia temperatury krytycznej, po przekroczeniu której konstrukcja może się zawalić. Nie da się przewidzieć, kiedy i gdzie wybuchnie pożar, ale można się na wszelki wypadek zabezpieczyć.

W obliczu ognia, czasem nawet strażacy są bezradni, a co dopiero przeciętny obywatel. Żeby zabezpieczyć budynki i różne konstrukcje stalowe przez pożarem, trzeba zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze i minimalizujące ewentualne skutki pożaru.