Kto musi zgłaszać deklaracje INTRASTAT?

Fakt, że nasz kraj znajduje się w Unii Europejskiej sprawia, że jest nam znacznie łatwiej prowadzić interesy. Swobodny przepływ towarów przez granice sprawia, że handel kwitnie i jest bardzo dobrym źródłem dochodów. Znacznie zrównują się ceny różnych produktów w krajach europejskich, nie musimy też opłacać takich rzeczy jak cła, które były kiedyś koniecznością.

Do kiedy trzeba realizować zgłoszenia INTRASTAT?

sporządzanie zgłoszeń intrastatNałożone są za to na nas inne obowiązki. Przede wszystkim będzie to raportowanie do odpowiedniego urzędu celnego ilości naszej wymiany handlowej. Głównym celem tego zadania jest prowadzenie odpowiednich statystyk, dzięki czemu można określić, które gospodarki zasilają się wzajemnie i prowadzą intensywną wymianę handlową. Dla nas najbardziej ciekawym krajem, w którym dokonujemy zbytu są przeważnie Niemcy, ale coraz więcej wozimy też na południe, do innych krajów, które są dla nas takie istotne. Trzeba wiedzieć, jak można zrealizować posiadane przez nas cele finansowe i jakie są odpowiednie progi. Obowiązkiem niektórych przedsiębiorców jest sporządzanie zgłoszeń INTRASTAT i przesyłanie ich do odpowiednich urzędów. Taka wiedza pozwala na poszerzenie bazy informacji, z której możemy korzystać. To duża wygoda, dzięki której polepsza się stan naszego życia. Wszyscy powinniśmy dążyć do tego, aby integracja europejska była na jak największym poziomie.

Sporządziwszy odpowiednią deklarację, musimy pamiętać o tym, że jej wysłanie powinno zostać zrealizowane do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Wówczas mija termin i nieprzygotowanie się do tego może sprawić, że będziemy musieli zapłacić spore kary finansowe. Tak więc na przedsiębiorcach spoczywa obecnie coraz więcej obowiązków, z których muszą się oni regularnie wywiązywać, aby móc radzić sobie na rynku.