Jak skutecznie sprzeciwić się od nakazu?

 

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym to dokument, który powinien być dokładnie przeanalizowany przez specjalistów w zakresie prawa. Osoba, która otrzymuje takie pismo rzadko kiedy zna się na obowiązującym prawie i ma pojęcie o tym, jak dalej postępować. Bardzo często też działa w stresie, gdyż postępowanie to nakazuje zapłatę określonej kwoty.

Sposoby odzyskiwania należności od dłużników

sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowymNierzetelni kontrahenci niestety to coraz częstsze zjawisko, które spotykają firmy, które odpowiedzialne są za realizowanie usługi zgodnie z umową. Odzyskiwanie od nich należności może być często bardzo drogie i w gruncie rzeczy nieopłacalne ze względu na wysokie koszty sądowe, które musi ponieść firma, aby przejść przez cały proces windykacji oraz nakazu zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym to bardzo dobra możliwość dla klientów, którzy nie czują się zobowiązani do uiszczenia odpowiednich należności, które podane są w piśmie. Tego rodzaju dokumenty najczęściej przygotowywane są przez firmy, które chcą znacznie zmniejszyć koszty i skrócić całą procedurę związaną z zapłatą. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym to również dokument, który ma ważność, jeśli tylko powód jest w stanie udowodnić zasadność tego rodzaju dokumentu i należności, które są wymagane do zapłaty przez klienta. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest następstwem wysłanego pisemnego wniosku powoda do sąd.

Sąd sam z siebie nigdy nie skieruje sprawy do postępowania nakazowego. Pozew w takich wypadku podlega opłacie sądowej, która jest znacznie niższa, aby umożliwić mu tańsze dochodzenie własnych praw i finansów należnych od klienta. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest częstą opcją, na którą decydują się kontrahenci.