Jak dozuje się węgiel pylisty?

Oczyszczanie wody może się odbywać na kilka różnych sposobów. Obecnie wykorzystuje się głównie metody mechaniczne, biologiczne, jak również chemiczne, z których ta ostania cechuje się największą skutecznością. Polega ona na dodawaniu do zanieczyszczonej wody substancji takich jak wapno czy węgiel, które zabijają szkodliwe drobnoustroje.

Na czym polega dozowanie węgla?

dozowanie węgla pylistegoOczyszczanie wody, która trafia do miejskich oczyszczalni ścieków, jak również tych przydomowych, opiera się o kilka sposobów. Znamy wiec biologiczną, chemiczną, jak również chemiczną metodę oczyszczania ścieków, które mogą być używane oddzielnie, lub z wykorzystaniem wszystkich tych metod. Zdecydowanie najlepsze rezultaty w oczyszczaniu ścieków można uzyskać, używając chemicznej metody oczyszczania, polegającej na dodawaniu do zanieczyszczonej wody substancji, które w wyniku reakcji chemicznych powodują naturalizację wszystkich szkodliwych związków jak i mikroorganizmów. Zazwyczaj chemiczne oczyszczanie ścieków odbywa się poprzez dozowanie węgla pylistego, który przecież ma udowodnione działanie bakteriobójcze. Za pomocą węgła pylistego można oczyszczać zarówno wody powierzchniowe, jak również podziemne, gdyż tę metodę można wykorzystywać nie tylko do oczyszczania ścieków ale również do uzdatniania zasobów wód podziemnych. W tym przypadku węgiel pylisty nie tylko zabija wszystkie szkodliwe mikroorganizmy, ale znacznie poprawia także smak i samą jakość takiej wody. Dlatego obecnie ten sposób uzdatniania, jak i oczyszczania wody jest tak popularny. 

Oczyszczanie wody może być realizowane obecnie z wykorzystywaniem kilku metod. Zazwyczaj jednak proces ten dokonuje się poprzez dozowanie jakiejś substancji o właściwościach adsorpcyjnych do zanieczyszczonej wody czy też ścieków, co powoduje neutralizację wszystkich szkodliwych mikroorganizmów.