Elementy kompresora w samochodach osobowych

Sprzęgłem nazywamy zespół elementów służący do połączenia dwóch obrotowo niezależnie osadzonych elementów kompresora sprężarki. W systemach klimatyzacji samochodowej używane są dwa rodzaje sprzęgieł: sprzęgło elektromagnetyczne oraz sprzęgło sztywne.

Załączanie sprężarki klimatyzacji samochodowej

cewka sprężarkiW układzie klimatyzacji cewka sprężarki jest elementem kompresora, który jest odpowiedzialny za włączanie i wyłączenie systemu klimatyzacyjnego. Cały proces odbywa się za pośrednictwem naciśnięcia klawisza A/C, który znajduje się na desce rozdzielczej samochodu. Sygnał elektryczny, który dociera do cewki sprężarki klimatyzacji powoduje powstanie pola elektromagnetycznego, które z kolei zwiera tarczę dociskową z kołem pasowym sprzęgła klimatyzacji. Sprzęgło elektromagnetyczne zbudowane jest z cewki elektromagnetycznej stałej, koła pasowego, zamontowanego na łożysku kulkowym dwurzędowym oraz tarczy czołowej. Ruch zespołu piasty jest możliwy właśnie dzięki sprzęgłu elektromagnetycznemu, które jest załączane przez cewkę elektromagnetyczną. Elektromagnetyczna cewka sprężarki klimatyzacji ma za zadanie uruchomienie całej sprężarki. Cewki możemy podzielić ze względu na napięcie rejestrowane w pojeździe. W przypadku samochodów osobowych będzie ono wynosiło 12V, natomiast w przypadku ciężarówek, maszyn rolniczych i budowlanych czy innych wielkogabarytowych pojazdów najczęściej spotkamy się z napięciem o wartości 24V.

Podsumowując, cewka sprężarki klimatyzacji jest elementem kompresora klimatyzacji samochodowej. Element ten służy do załączenia kompresora klimatyzacji, poprzez przyciągnięcie tarczy sprzęgła sprężarki zespolonej z wałem za pomocą klina lub frezu do obracającego się koła pasowego kompresora, powodując wprawienie w ruch obrotowy układu tłokowo-korbowego i w następstwie pracę kompresora. Przyciągnięcie tarczy sprzęgła do koła pasowego następuje po doprowadzeniu napięcia do cewki.